Nu ska rutavdraget utökas – fler tjänster och högre tak

Rutavdraget innebär att du kan göra skattereduktioner för hushållsnära tjänster. I praktiken betyder det att du slipper betala 50 % av kostnaden då denna finansieras via skatt. Håll koll på dina rättigheter och tänk till om du är i behov av hushållsnära tjänster!

Hur funkar rutavdraget?

Du som beställare behöver inte ansöka om rutavdrag. Det görs istället av den som utfört det arbete du beställt. Kostnaden dras då direkt på fakturan från utföraren. Du behöver heller inte ansöka om något hos Skatteverket. Eftersom rutavdraget är en skattereduktion sköter Skatteverket detta åt dig.

Att klippa gräs, häckar, rosor och buskar liksom att kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter ger rätt till avdrag. Samma gäller att rensa ogräs och bekämpa mossa. Däremot ges inte avdrag för att plantera nya blommor, växter och träd eller bekämpa skadedjur.

Vad händer med rutavdraget nu?

Rutavdraget introducerades av Alliansregeringen 2007 och innefattar en mängd olika hushållsnära tjänster under förkortningen RUT: ”Rengöring, underhåll och tvätt”. Det nya rutavdraget är en del i januariavtalet – budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Under regeringssammanträdet den 12 augusti 2020 har regeringen beslutat om det nya lagförslaget om rutavdraget. Den har nu skickats vidare till lagrådet för granskning. Förändringarna ska träda i kraft 1 januari 2021.

Den totala kostnaden för det utvidgade RUT-avdraget beräknas till totalt 270 miljoner kronor vid införandet men kommer på sikt kosta drygt en miljard kronor om året.

Att ta hand om en person och ge omsorg ger rätt till rutavdrag. Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller vid promenader.

Fyra nya tjänster kommer att omfattas av förslaget

Sedan tidigare får man rutavdrag bland annat för barnpassning, städtjänster, trädgårdsarbete och flytthjälp mellan bostäder. Nu utvidgas listan med:

  • Tvätt vid tvättinrättning. Inte för kemtvätt utan endast vattentvätt. 
  • Möblering av bostad och montering av möbler, dock inte inredningstjänster.
  • Transport av bohag till bland annat andrahandsbutiker.
  • Enklare tillsyn av bostad och fritidshus. Det kan till exempel handla om att vattna blommor, spola kranar och toaletter och att se efter om något inträffat i bostaden eller om något behöver tas om hand.

En fullständig lista på alla tjänster som i nuläget ger rutavdrag finnas på Skatteverkets hemsida.

Arbetet med att skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner och att ta bort istappar ger rätt till rutavdrag. 

Taket kommer nu att höjas 

Utöver rut finns även rotavdraget, som gör att privatpersoner får dra av en del av skatten på bland annat renoveringstjänster.

Det är viktigt att tänka på att rut- och rotavdragen räknas ihop, och att den totala summan gäller och person och år. Den höjs nu från 50 000 till 75 000 kronor.

Du kan få rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden och rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden.

Skatteverkets hemsida går det att beräkna ungefär hur stora avdragen blir. Där kan du också läsa om vilka krav som ställs för köparen samt utföraren av tjänsten. 

Obs! De nya ändringarna finns med på sidan först när de trätt i kraft.

Bland annat Centerpartiet har varit drivande i frågan.

–Det är företrädesvis människor som har en svag position på arbetsmarknaden som får möjlighet att få ett arbete. Men det underlättar också vardagen för människor som är i yrkesverksam ålder och som har svårt att få livspusslet att gå ihop, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson för Centerpartiet.

Facebook Comments

Nordic Home Talk
Compare items
  • Total (0)
Compare
0