Priset på utsläppsrätter fortsätter uppåt

EU:s system för handel med utsläppsrätter är till för att minska utsläppen av växthusgaser. Alla medlemsländer omfattas av systemet – samt även Norge, Island och Liechtenstein. Systemet infördes år 2005 och har sedan dess utvidgas att innefatta fler branscher och anläggningar.

I dag ingår ungefär 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav 750 stycken ligger i Sverige. För att få släppa ut växthusgaser måste deltagarna i systemet ha giltigt tillstånd, en övervakningsplan samt utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut motsvarande 1 ton koldioxidekvivalenter.

Priset över 40 euro per ton

Priset på utsläppsrätter ökar stadigt. I slutet av år 2020 låg priset kring 30 euro per ton, och i mars i år steg priset för första gången över 40 euro per ton.

Företagen kan köpa och sälja utsläppsrätter inom handelssystemet. Ett företag som till exempel släpper ut mindre än det antal utsläppsrätter som företaget förfogar över kan antingen spara sina utsläppsrätter under handelsperioden, eller sälja överskottet till andra företag.

Företag med utsläppsrätter i Sverige

I Sverige finns omkring 750 företag som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS. Positiva effekter av systemet är att företagen får incitament att minska utsläppet, så lyckas man energieffektivisera sina produktionsprocesser behöver man inte köpa lika många utsläppsrätter.

De tio företag som släpper ut mest koldioxid enligt Sveriges Natur senaste lista:

 • SSAB
 • Cementa
 • Preem
 • LKAB
 • Boreralis
 • Nordkalk
 • Stockholm Exergi
 • ST1 (som tidigare hette Shell)
 • Vattenfall Uppsala
 • Tekniska verken Linköping

Reformering av systemet 2021

I år ändras systemet för att successivt minska utsläppen. Revideringen beslutades år 2017 och gäller perioden 2021-2030. Beslutet innebar bland annat att det totala utsläppstaket ska minska med 2,2 procent per år från och med i år, jämfört med den tidigare minskningen på 1,74 procent. Syftet är att nå målet om utsläppsminskningar på 43 procent till 2030 jämfört med 2005 inom handelssystemet.

Klimatkompensera vid flygresor

Sedan år 2012 ingår även flygoperatörer i systemet, och för den privatperson som vill bidra med klimatkompensation kan numer göra det hos flera flygoperatörer. Enligt Naturskyddsföreningen bör du förstås välja bort flygresan helt, men om man ändå måste flyga kan man genom att köpa en klimatkompensation bidra till utsläppsminskningar någon annanstans i världen.

Klimatkompensationen kommer självklart inte minska utsläppen från själva flygresan, men möjligtvis lättas det dåliga samvetet något. Tanken med systemet är att klimatkompensationen ska finansierar klimatförbättringar i relation till den klimatskada som flygresan åstadkommer.

   Nordic Home Talk
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0