Mögel i huset? Så påverkar det din hälsa

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar. De är mycket viktiga i naturens ekosystem, då de bryter ner dött organiskt material. Tyvärr finns det en mängd olika arter som kan växa på byggnadsmaterial och då ha olika hälsoeffekter på människor. Det är ett vanligt problem i bostäder, skolor, förskolor och arbetsplatser.

Hur skadar mögel byggnader?

Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Begreppet mögel används ofta som samlingsnamn för alla angrepp av mikroorganismer på byggnadsmaterial. Vissa mögelarter är skadliga för huset då de livnär sig på organiskt material och därför “äter upp” huset. Ofta luktar mögel illa, vilket gör det lätt att upptäcka, men det kan också vara svårt att bli av med mögellukt.

Mögel är förknippat med en lång rad hälsoproblem

Forskningen har idag inte svar på vad hos möglet som är skadligt, men det är troligt att sporer i luften bidrar till ohälsan.

Ett tydligt samband mellan dålig luft och ohälsa har kommit fram i forskningen. Exempel på besvär kopplat till mögel är huvudvärk, olika problem med luftvägarna, trötthet och hudåkommor. Förekomsten av astma och allergier hänger ihop med mögeldoft, och ju starkare mögeldoft desto större ohälsa. 

Då man inte vet exakt vilka arter som skapar vilka besvär kan man inte säga att någon mögelart är helt ofarlig. Utgångspunkten för mögelangrepp i en byggnad är därför att det alltid ska åtgärdas.

För hög fuktighet i huset kan orsaka mögelväxt

Mögel behöver fukt för att kunna växa, därför är det bästa sättet att förebygga mögelangrepp i huskonstruktionen att skydda byggnaden från fuktskador. Det är också viktigt att se till att fuktnivåerna ligger under de som mögel kräver för att växa. I ett hus är krypgrund och vind de vanligaste delarna som drabbas av mögelskador.

Om man ska påbörja saneringen av ett mögelskadat utrymme ska orsaken till varför det blivit fuktigt fastställas och åtgärdas. Både dålig ventilation och överventilation i rummet kan orsaka fuktighet. Att endast sanera utan att åtgärda orsaken kan vara en tillfällig lösning; är det fortsatt fuktigt bildats nytt mögel.  

Hög luftfuktighet är inte synligt för ögat, även om det kan innebära problem för huset. Med en fuktmätare kan du få veta om ett utrymme är för fuktigt eller inte. Du kan låna en fuktmätare på till exempel Hygglo.

Genom att installera en avfuktare kan du slippa obehagliga problem med mögel i framtiden. Det finns olika typer för olika utrymmen – för källare, tvättstuga, vind och så vidare. Fråga i fackhandeln.

Mögel i bostaden kan hittas med mögeltester

Misstänker du att du har problem med mögel i huset, bör du vidta åtgärder så snart som möjligt. Att vänta brukar bara öka angreppets omfattning och därmed kostnaden.

Mögel kan visas synligt, till exempel på en vägg eller tak. Men det kan också finnas dolt bakom paneler eller tapeter.

Mögel på en tegelvägg.

Du kan testa för både synligt och dolt mögel. Se bara till att du väljer rätt test. Om mögel är synligt, måste du välja ett ytprov medan ett luft- eller dammtest detekterar dolt mögel. Specialister hjälper dig att välja rätt.

Mögel kan också vara nyttigt

Upptäckten att mögel kunde användas för att bota bakteriesjukdomar gjordes 1928 av skotska bakteriologen Sir Alexander Fleming. Speciellt släktet penselmögel, penicillium, används för detta syfte, vilket har gett upphov till namnet penicillin. 

Ogiftiga former av mögelsvamp används för tillverkning av mögelost, bakning och öl- och vinframställning.

   Nordic Home Talk
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0