Så får du fjärilarna att trivas i din trädgård

Fjärilar är fascinerande och vackra insekter. Vill du omge dig med dem gäller det att skapa en miljö som de trivs i. Här ger vi några tips på hur du lockar fjärilar och andra pollinatörer till dig. Låt trädgården bli en vacker oas – både för dig själv och för fjärilarna!

Hjälp fjärilar att arbetar för vår mat

Av världens 115 viktigaste jordbruksgrödor befruktas 87 via pollinatörer. Utöver bin, getingar och humlor spelar fjärilar en viktig roll i detta. I Sverige finns hela 2 700 arter fjärilar, varav 120 hör till gruppen dagfjärilar. 

Tyvärr har antalet dagfjärilar minskat kraftigt de senaste decennierna, vilket framför allt beror på rationaliseringar och kemikalieanvändning inom jord- och skogsbruket. Du kan bryta trenden genom att göra några enkla förändringar i din trädgård!

Med hjälp av omsorgsfullt utvalda trädgårdsblommor kan du locka fjärilar till din lilla gröna oas och samtidigt göra de bevingade insekterna en enorm tjänst. Deras överlevnad kan hänga på att vi förser dem med rätt sorts blomster i denna tid då det råder stor brist på ängsmarker.

Fjärilarnas älsklingsblommor

Fjärilar lockas till färgglada blommor som doftar nektar. Växter med klasar av små blommor är att föredra om du har lite utrymme, för då är mängden av nektar totalt större än i enstaka stora blommor.

En hos oss ovanlig fjäril på en småblommig eldkrona.

Plantera helst flera växter tillsammans, det gör det lättare för pollinatörerna att hitta rätt. Använd inte gifter eller konstgödsel i trädgården.

Tips på några växter och blommor som fjärilarna älskar:

  • Sommarblommor: buddleja, jätteverbena, kärleksört, lavendel, prästkrage, rosenflockel, rosenskära, rudbeckia, strålöga, luktärt, heliotrop, tagetes, vallmo, blåklint, sommarmalva, ringblomma, solros, aster och nejlikor. 
  • Kryddväxter: oregano, salvia, timjan.
  • Annat: tistlar, nässlor.
  • Ängsväxter: klöver, rölleka, prästkrage, renfana, väddklint.
Ringblomman har fått besök.

Fjärilar trivs i sol och värme

Fjärilar trivs bäst i varma och skyddade lägen. När de slår ut sina vingar leds värmen in till kroppen. Genom att placera fjärilsväxterna i skyddade lägen och kanske till och med förstärka med läplanteringar som häckar eller staket skapas en varmare miljö. Stenar invid växterna är också bra då de lagrar värme och på så sätt skapar ett bättre mikroklimat.

Ett grunt fågelbad ger alla insekter en möjlighet att dricka under varma dagar.

Sätt upp ett insektshotell!

Locka nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor till din trädgård genom att sätta upp ett insektshotell. Ett insektshotell är en fantastisk boplats för många av våra värdefulla pollinatörer.

Insektshotellet kan du göra själv eller köpa färdigt.

Alla årstider är viktiga

För att fjärilar ska klara hela sin livscykel krävs att det finns lämpliga växter för äggläggning och mat till larverna. En bra och lättodlad växt för detta ändamål är brännässlan. Att plantera – eller låta bli att rensa bort – brännässlor på någon solig plats är bra för att skapa en gynnsam fjärilsmiljö.

En påfågelöga bland nässlor.

En kritisk tid för fjärilarna är våren. Ofta vaknar övervintrade fjärilar tidigt, ibland när det fortfarande finns snö kvar, och då är tidigblommande arter som sälg, gullviva, pärlhyacint, krokus och tussilago exempel på tidiga växter som hjälper fjärilarna att klara sig tills övriga växter går i blom. 

Nektar för fjärilar på vårkanten.

Ett bra tips att tänka på är att det hela tiden ska finnas något som blommar i trädgården, då har fjärilarna något att äta från tidig vår till långt in på hösten. Ettåriga sommarblommor är utmärkta fjärilsblommor eftersom de blommar under hela sommaren.

Fjärilar är i sig små konstverk.
Facebook Comments

Tags:

Compare items
  • Total (0)
Compare
0